/Catalogue/Exhibitors-list 265575 318932 2258705

XINYI AUTOMOBILE GLASS (SHENZHEN) CO. LTD

228 Industrial Zone
Henggang Town
NO.25 Xinyi road

518115 Shenzhen
Guangdong
CHINA

Activities

Activity domain